cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków

Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

W efekcie otwarcia się naszego kraju na biznes z większości państw świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń realizują multum przysięgłych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie statystycznych obywateli, jak i różnych firm.

Mimo, iż w sieci łatwo wyszperać darmowe platformy oferujące translację, nadal nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko wymagane, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Okoliczności kształtujące ostateczną cenę przekładu

Finalny koszt przekładu tekstu determinują przytoczone poniżej elementy:
1. Język, z którego lub na który potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (hiszpański, włoski) albo germańskich (niderlandzki, niemiecki) będzie z pewnością tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (np. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest zwyczajowo o wiele tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Poziom trudności tłumaczenia lub tematy, których dotyczy tekst. Przekład dysertacji medycznych, prac akademickich czy kontraktów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale też stosowną wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie niepożądanych błędów.
4. Termin ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy szykować portfel na większy wydatek.

Dlaczego przekład poświadczony to większy wydatek?

Warto wspomnieć, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu czy dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny oraz oznacza czy przekład wykonano z odpisu, oryginału bądź kopii. Tłumacze przysięgli często określają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów, z kolei w przypadku nieodzowności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]