Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Badania psychologiczne kierowców Bielsko - kliknij w to miejsce po więcej szczegółów o tych usługach.

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają badania i co konkretnie sprawdzają? Jakie urządzenia są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – przez ile są ważne?

Badaniom psychologicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D+E. Do badań przystępują także kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów służbowych oraz instruktorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie psychologiczne składa się z 2 etapów. W pierwszej kolejności osoby badane podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie weryfikowana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, refleks oraz cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Osoby poddawane testom muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy przede wszystkim poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie testów wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz równoważnię. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, w jaki sposób dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]