Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Dalsze informacje o badaniach operatorów Bielsko na www.badaniabielsko.pl.

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach wymagane są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je ma, wykonuje się specjalne badania. By je wykonać, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze wpływa rodzaj profesji, w jakiej zamierza pracować badany. Inne badania przeprowadzane są w przypadku prawników, odmienne zaś dla operatorów maszyn lub wózków widłowych. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania są zlecane znacznie częściej. Dobrze zatem powiedzieć parę słów na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne określają ich charakter i jakie predyspozycje są podczas nich sprawdzane.

Badania operatorów – co należy wiedzieć?

Terminy przeprowadzania i specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych oraz pozostałych maszyn stosowanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co trzy albo cztery lata, z wyjątkiem badanych po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania badań co 2 lata. Warto przy tym nie zapominać, iż przebieg testów może być zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, iż niezbędne są dodatkowe testy albo niektóre elementy okażą się w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zazwyczaj postać papierowego testu oraz test badający inteligencję. Później wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na wciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy zdolności percepcji przestrzeni i wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]