Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Szukasz kontenerów stalowych? Kliknij tutaj.

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają podczas różnych remontów i prac budowlanych, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z magazynowaniem oraz transportem śmieci. Żeby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia oraz przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu transportują do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]