Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Zajrzyj tu jeżeli jesteś zainteresowany windykacją faktur.

Jest mnóstwo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, ale również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Aplikacja Flobo do księgowania faktur z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel może dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której rozpoczyna się względem dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. O ile taka forma dochodzenia należności nie zadziała, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje podobną liczbę faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie wniesiona we wskazanym terminie bez wątpienia się zwiększa. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość spłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może przygotować indywidualne scenariusze działań podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując m.in. interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na końcu, gdy wyliczone powyżej działania nie przyniosą pożądanego skutku, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie przynosi również znaczną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]