Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Skieruj się tu jeśli jesteś zainteresowany notą księgową 40 euro.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo prędzej czy później z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie czy stosować jako jeden z kroków działań upominawczych?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada zaznaczyć, że taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez konieczności uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy budowanych często przez szmat czasu dobrych kontaktów biznesowych. W końcu przyczyną poślizgu we wniesienia opłaty za fakturę mogą być chwilowe kłopoty z wypłacalnością lub niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego celowe działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W momencie, kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]