metoda kasowa

Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – sposób na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nie pojawienie się na rachunku opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacją, kiedy muszą kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Jeżeli takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w konsekwencji dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej zapłaty. Z uwagi na określony przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych właścicieli firm, jednakże powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do stałego monitorowania wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym pilnowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, aby nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach nadzór przelewów pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu i redukcję niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]