Krajowy System e-Faktur i faktury ustrukturyzowane

Jeśli szukasz szczegółowych informacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur, skieruj się w to miejsce.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało planowo działać już w październiku 2021 r., jednakże finalnie przedsiębiorcom na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur przyszło czekać do 2022 r. Projekt wystartował z początkiem 2022 r. Po rocznym okresie przejściowym, w którym stosowanie KSeF jest opcjonalne, zaczynając od roku 2023 stanie się to wymogiem dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktura ustrukturyzowana – ujednolicona struktura dokumentów

Faktura ustrukturyzowana to nic innego jak dokument elektroniczny, który ma ściśle zdefiniowaną strukturę informacji opisanych z użyciem języka znaczników XML. Ten sposób kodowania generalnie niewiele mówi osobie, która nie umie go rozszyfrować, ale dla właściwego oprogramowania do rozliczania oraz wystawiania faktur taki dokument będzie w pełni czytelny. Dzięki temu, iż faktury otrzymują jednolitą strukturę niezależnie od tego który oprogramowanie do księgowości wykorzystują obie strony transakcji, informacje będące elementami faktury ustrukturyzowanej zostaną odczytane w ten sam sposób. Jest to ważny postęp przede wszystkim dla biur rachunkowych, które dotąd notorycznie spotykały się z przypadkami błędnego przeniesienia w programie księgowym danych z faktur przekazywanych przez klientów w postaci pliku PDF bądź fotografii faktury papierowej. Faktury ustrukturyzowane całkiem wykluczają prawdopodobieństwo błędu przy wprowadzaniu informacji z faktury przez księgową, a także nieprawidłowego ich rozszyfrowania przez oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków.

Krajowy System e-Faktur – silniejsze uszczelnienie systemu podatkowego

Wszyscy przedsiębiorcy stycznia 2021 r. mogą wystawić oraz odebrać fakturę ustrukturyzowaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur stworzonego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF właściciele przedsiębiorstw zyskują między innymi większe bezpieczeństwo rozliczeń, gdyż mają pewność, że faktury się nie zgubią (KSeF przetrzymuje dane o dokumentach przez dekadę), wcześniej dostaną zwrot VAT i nie są zobowiązani przesyłać pliku JPK_FA. Z drugiej strony Ministerstwo Finansów otrzymuje narzędzie, które umożliwia bardziej wnikliwą kontrolę systemu podatkowego, a więc lepiej zapobiega nieprawidłowościom w sferze podatku akcyzowego, dochodowego i VAT. Watro zaznaczyć, iż konieczność stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie równa się zakazowi korzystania z zewnętrznego oprogramowania do księgowania, jednakże musi ono zostać zintegrowane z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]