• Zespół CLA

Pierwsze objawy choroby Alzheimera

Aktualizacja: 13 lut 2019

Choroba Alzheimera dotyczy ok. trzystu tysięcy osób w Polsce. Postępujące zaburzenia pamięci i zachowania z czasem uniemożliwiają choremu prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu.


W chorobie Alzheimera dochodzi do procesu neurodegeneracyjnego, który polega na odkładaniu się w mózgu szkodliwego beta-amyloidu i białka tau. Proces ten powoduje uszkodzenie i zmniejszenie liczby neuronów oraz obniżenie poziomu neuroprzekaźników - substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Pierwszym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci świeżej (krótkotrwałej), a w konsekwencji niemożność zapamiętywania i przypominania sobie bieżących informacji.

Typowe zachowania chorego w początkowym okresie choroby:

  • wielokrotne pytanie o to samo,

  • odkładanie przedmiotów nie na swoje miejsce,

  • „gubienie wątku” podczas opowiadania o czymś,

  • kłopoty z odtworzeniem wydarzeń z ostatnich godzin,

  • trudności z posługiwaniem się urządzeniami mechanicznymi,

  • chory wielokrotnie powtarza daną czynność nie pamiętając, że już wcześniej ją wykonał.

Co ciekawe, chory w pierwszym stadium choroby nie ma kłopotów z odtworzeniem wydarzeń dawnych – wydarzeń z dzieciństwa lub młodości. Chory potrafi przywołać dokładnie zdarzenia z odległej przeszłości, a nawet towarzyszące im emocje, mimo, że nie pamięta co wydarzyło się kilka godzin temu.

Jednym z częstych symptomów choroby Alzheimera jest tzw. „wypadanie słów” – chory początkowo zapomina pojedyncze słowa, nazwy przedmiotów i czynności, czy imiona osób z jego otoczenia. Zasób słów chorego stopniowo zmniejsza się wraz z postępem choroby, a w zaawansowanym jej stadium, chory jest w stanie wypowiedzieć jedynie kilka prostych słów, następnie pojedynczych sylab, potem dźwięków.

Choroba Alzheimera może objawiać się zaburzeniem orientacji w terenie, najpierw w terenie sobie nieznanym, a z czasem również w znanych sobie miejscach (głębokiej fazie choroby chory ma trudności z orientacją we własnym mieszkaniu).

Chorzy mogą mieć trudności ze skupianiem uwagi na wykonywanej czynności. Nawet błahy bodziec w postaci, np. rozbrzmiewającego dzwonka telefonu, może zakłócić koncentrację chorego i rozproszyć go na tyle skutecznie, by uniemożliwić powrót do wykonywanej czynności.

Bardzo często u osób z chorobą Alzheimera obserwuje się zaburzenia nastroju, szczególnie jego obniżenie, zwykle w postaci poczucia smutku, apatii. Zmiana w obszarze emocjonalnym może rzutować na zmianę w zachowaniu w różny, najczęściej negatywny sposób – przykładowo, osoba do tej pory spokojna staje się wybuchowa, a nawet agresywna, a osoba radosna zamyka się w sobie.


Charakterystyczne i szczególnie przykre dla bliskich i opiekunów chorego, jest dość częste oskarżanie ich przez chorego o złośliwie działanie tudzież o to, że choremu coś zginęło lub zostało ukradzione (np. pieniądze) lub schowane tak, by nie mógł tego znaleźć.

skuteczną formą walki z Alzheimerem jest terapia zajęciowa która przybiera różnorodne formy - również plastyczne

Objawy choroby Alzheimera to procesy które mogą postępować wraz z pogłębianiem się choroby oraz tak, jak sama choroba – mogą zostać zatrzymane. Szczególnie istotnym jest podjęcie działań w celu powstrzymania choroby, takich jak np. rozpoczęcie terapii zajęciowej, na jak najwcześniejszym etapie choroby, by umożliwić choremu komfortowe i samodzielne funkcjonowanie w codziennym życiu, przy zachowaniu dotychczasowych umiejętności.


#objawy_alzheimera

#terapia_alzheimera


790 wyświetlenia

© 2019 CLA