Zapoznaj się z możliwościami, jakie oferuje Centrum Leczenia Alzheimera w Warszawie w ramach różnorodnych form kompleksowej terapii choroby Alzheimera, zespołów otępiennych i zaburzeń pamięci. 

© 2019 CLA