Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

Wejdź na https://tinyurl.com/ybc7dcqt, aby znaleźć informacje o dekarbonizacji przemysłu.

W wyniku rozkwitu przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, a także świadomość jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych sprawia, że firmy wypatrują nowatorskich rozwiązań, które nie tylko zmniejszą koszty działalności, ale także przyczynią się do zminimalizowania negatywnego ich wpływu na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie wykorzystania węgla i gazu

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przemysłu przez implementowanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze wykorzystywanie źródeł energii, głównie poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji czy minimalizację zużycia surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, lub trigeneracja, gdzie poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego generowane jest też zimno.

W licznych obszarach przemysłu możliwe jest dodatkowo wykorzystanie ”energii odpadowej”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana na różnych etapach produkcji i która z reguły bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i powtórne jej użycie daje z biegiem czasu pokaźne oszczędności, a zarazem skutkuje zredukowaniem śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozwoju przemysłu w przyszłych dekadach

W dobie globalnego zrozumienia negatywnego wpływu działań człowieka na środowisko oraz wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, bowiem jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Zwrot przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to najwłaściwsza droga do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Oczywiście, zastosowanie tego typu środków ciągnie za sobą spore koszty, jednakże w efekcie profity jakie one zapewniają, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności związane z obniżeniem wydatków ponoszonych na zakup energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z drugiej strony zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego wpływu na otoczenie to już zysk dla wszystkich.

Dane:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10