Ośrodek terapii choroby Alzheimera w Warszawie

Centrum Leczenia Alzheimera zapewnia pacjentom dostęp do specjalistycznej terapii zajęciowej, w różnorodnych formach, dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapia zajęciowa jest prowadzona w domu opieki w trybie dziennym.

Program terapii obejmuje konsultacje z neurologiem i psychologiem, nadzór neurologa nad terapią i dostosowanie do indywidualnych potrzeb chorego, oraz m.in. catering - posiłki przygotowane są przez dietetyków.

Wiemy, z jakimi problemami na co dzień spotykają się chorzy i ich rodziny. Naszą misją jest niesienie pomocy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, m.in. poprzez lepszą dostępność do terapii i ograniczenie biurokratycznych barier do minimum. 

Terapia ma na celu przywrócenie pacjentowi dawnych funkcji, sprawności i umiejętności lub wytworzenie tzw. funkcji zastępczych w przypadku zmian nieodwracalnych. 

W naszym Centrum terapia zajęciowa prowadzona jest pod nadzorem lekarza neurologa we współpracy z terapeutą zajęciowym i psychologiem.​ Pobyt w Centrum to również sposób na odprężenie i aktywne spędzanie czasu w gronie rówieśników, wymiana doświadczeń, rozwijanie zainteresowań a także aktywizacja osób dotkniętych samotnością.

Naszą misją jest przywracanie sprawności psychicznej i motorycznej pacjentów oraz zahamowanie rozwoju choroby na każdym etapie.​ Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o pierwszych objawach choroby na naszym Blogu. 

 

Poniżej prezentujemy rodzaje i techniki terapii.

Trening pamięci i funkcji poznawczych polega na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń dostosowanych do umiejętności Chorego tak, aby wykorzystać w jak największym stopniu Jego możliwości i poprawić komfort życia, zarówno samego Chorego jak i Jego opiekunów. Celem treningu jest stymulowanie procesów poznawczych, głównie pamięci, w tym pamięci krótkotrwałej (operacyjnej, świeżej) a także procesu myślenia, funkcji językowych, umiejętności koncentracji uwagi

 

Trening umiejętności codziennych polega na nauce orientacji w otaczającej rzeczywistości, funkcjonowaniu w społeczeństwie, integracji z grupą. Ten trening kładzie nacisk na nabywanie przez Chorego umiejętności obsługi samego siebie w codziennym życiu. Celem zajęć jest poprawa samodzielności i niezależności Chorego  

Terapia reminescencyjna polega na odwoływaniu się do przeżyć i doświadczeń z przeszłości pacjenta za pomocą różnorodnych bodźców, takich jak fotografie i filmy przedstawiające przeszłość, nagrania z czasów młodości. To także prezentacja i posługiwanie się przedmiotami używanymi dawniej. Terapia reminescencyjna wykorzystuje pamięć dawną Chorego oraz skojarzenia z przeszłości służące pobudzaniu pamięci i angażowania w rozmowę z innymi o ich życiu we wcześniejszych latach 

Muzykoterapia wykorzystuje muzykę; słuchanie, śpiewanie (w tym karaoke), wystukiwanie rytmów

Choreoterapia to terapia tańcem i ćwiczenia ruchowe zwiększające fizyczną, psychiczną, społeczną oraz duchową integrację człowieka. Choreoterapia opiera się na założeniu, że ciało i umysł są nierozłączne, a ruch ciała może prowadzić do pozytywnych zmian w psychice. Dla chorych z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi terapia tańcem i ruchem przynosi wymierne korzyści w postaci poprawy pamięci i koncentracji uwagi, poprawy interakcji międzyludzkich (wymiana doświadczeń, współpraca z innymi uczestnikami terapii), zmniejszenia niepokoju i napięcia, poprawy poczucia własnej wartości, pobudzenia dawno nabytych umiejętności ruchowych, a także zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu każdego człowieka

Arteterapia (terapia poprzez sztukę) jest bardzo ważną formą terapii zajęciowej dla chorych z zespołami otępiennymi, którzy nie potrafią lub nie mogą w sposób werbalny wyrazić swoich przeżyć, emocji. Zajęcia obejmują malowanie farbami, technikę collage'u, składanie figur z papieru, rzeźbienie za pomocą mas plastycznych. W arteterapii najważniejszy jest proces tworzenia, który pozwala odreagować skumulowane emocje, daje poczucie własnej sprawczości, pomaga w podejmowaniu decyzji, integracji z grupą

Zajęcia gimnastyczne opierają się na prostych ćwiczeniach aerobowych, izometrycznych, które powodują napinanie i rozluźnianie mięśni ciała

Poezjoterapia polega na czytaniu, recytowaniu wierszy

Zajęcia relaksacyjne, których celem jest odprężanie organizmu, rozładowanie napięcia emocjonalnego

© 2019 CLA